Marian Pankowski, Belgia data nie ustalona (archiwum MBP w Sanoku)

Marian Pankowski, Belgia data nie ustalona  (archiwum MBP w Sanoku)

marian_pankowski_18


Marian Pankowski na Facebook