Marian Pankowski w REDakcji Krytyki Politycznej, cz. I

Część pierwsza spotkania autora "Rudolfa" z czytelnikami zarejestrowana rok temu w REDakcji KP . O prozie Mariana Pankowskiego rozmawiają Kazimiera Szczuka i Igor Stokfiszewski. Autor czyta też fragmenty "Ostatniego zlotu aniołów".


Marian Pankowski na Facebook