Nagroda Literacka Gdynia 2008

Prof. Paweł Śpiewak wygłasza laudację na cześć Mariana Pankowskiego


Marian Pankowski na Facebook